13.11.2015

U Sarajevu je 9. novembra na tripartitnoj regionalnoj konferenciji na visokom novou, na temu ,,Trenutna situacija i strateški izazozovi u vezi politika oporezivanja, neformalne ekonomije i korupcije u zemljama Zapadnog Balkana" Crnu Goru predstavljao Savez sindikata Crne Gore.  Ovo je bila finalna konferencija trogodišnjeg PERV-LO norveškog projekta ,,Pitanje neformalne ekonomije i korupcije u državama zapadnog Balkana - ka boljem upravljanju i demokratskim procesima", koji je finansijski podržan od Vlade Kraljevine Norveške i ostvaren zajedičkim angažmaom LO-Norway, Panevropskog Regionalnog Vijeća i eksperata iz sindikata Jugoistočne Evrope.

Na konferenciji su prisustvali predstavnici socijalnih partnera zemalja iz regiona učesnica u ovom projektu (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Kosovo, Makedonija), predsjedavali su i predsjednici odnosno generalni sekretari sindikalnih centara, a ispred SSCG predsjedavajući po pitanju Akcionog plana o poreskim reformama u zemljama Zapadnog Balkana predsjedavao je generalni sekretar SSCG Duško Zarubica. Ovom prilikom socijalni partneri su bili u prilici da razmijene svoja mišljenja po pitanju ove značajne teme te zauzmu i određene zajedničke stavove, kao i da se upoznaju sa rezultatima projekta.

Zaključeno je da iako je projekat završen, sindikati treba da nastave borbu kroz medijske kampanje i učešće u radu  tripartitnih tijela, za postizanje pravičnijih poreskih sistema, smanjenje neformalne ekonomije i suzbijanje ekonomije.

SLUŽBA ZA INFORMISANJE SSCG

enfrdeitrusles

UČLANI SE

PRAVNA POMOĆ

DOO Rekra

DOO ZA REKREACIJU, ODMOR I BANJSKO LIJEČENJE RADNIKA ''REKRA'' PODGORICA

REKRA

SZ Pljevlja

Služba zaštite Pljevlja

SZ Pljevlja