Naziv zakona/propisa Format dokumenta
Ustav Crne Gore  
Zakon o državnim i drugim praznicima  
Zakon o državnim službenicima i namještenicima  
Zakon o Fondu rada  
 Zakon o inspekciji rada
 Zakon o javnim okupljanjima  
 Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova  
 Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju  
 Zakon o privrednim društvima  
 Zakon o radu
 Zakon o reprezentativnosti sindikata
 Zakon o slobodnom pristupu informacijama 1
 Zakon o slobodnom pristupu informacijama 2
 Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti
 Zakon o Socijalnom savjetu
 Zakon o štrajku
 Zakon o volonterskom radu
 Zakon o zabrani diskriminacije
 Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom
 Zakon o zabrani zlostavljanja na radu
 Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti
 Zakon o zapošljavanju i radu stranaca
 Zakon o zaštiti na radu
 Zakon o zaštitniku-ci ljudskih prava i sloboda CG
 Zakon o zdravstvenoj zaštiti
 Zakon o zdravstvenom osiguranju
 Opšti kolektivni ugovor (2014)
 Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 Zakon o državnim sluzbenicima i namjestenicima
Zakon o državnoj upravi
Zakon o Fondu rada
Zakon o inspekciji rada
Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova
Zakon o PIO
Zakon o radu
Zakon o rehab
Zakon o reprezentativnosti sindikata
Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti
Zakon o štrajku
Zakon o strancima
Zakon o volonterskom radu
Zakon o zabrani zlostavljanja na radu
Zakon o zaposljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti
Zakon o zaradama državnih službenika i namjestenika
Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu
Zakon o zaštiti i zdravlju na radu
Zakon o zaštitniku
Zakon o zdravstvenom osiguranju

Granski kolektivni ugovor za turizam

Granski kolektivni ugovor za Univerzitet Crne Gore
Granski kolektivni ugovor za telekomunikacije
Granski kolekektivni ugovor za socijalnu djelatnost
Granski kolektivni ugovor za djelatnost metalurgije
Granski kolektivni ugovor za djelatnost poljoprivrede
Granski kolektivni ugovor za djelatnost šumarstva
Granski kolektivni ugovor za djelatnost tekstila
Granski kolektivni ugovor za drumski saobraćaj
Granski kolektivni ugovor za energetiku
Granski kolektivni ugovor za gradjevinarstvo i industriju gradjevinskog materijala
Granski kolektivni ugovor za informativnu grafičku i izdavačku djelatnost
Granski kolektivni ugovor za oblast kulture
Granski kolektivni ugovor za oblast prosvjete
Granski kolektivni ugovor za pomorski saobraćaj i lučko - pretovarne usluge
Granski kolektivni ugovor za stambeno - zamjena
Granski kolektivni ugovor za stambeno
Granski kolektivni ugovor za ustanove učeničkog i studentskog standarda
Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu djelatnost
Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa

 

enfrdeitrusles

UČLANI SE

PRAVNA POMOĆ

DOO Rekra

DOO ZA REKREACIJU, ODMOR I BANJSKO LIJEČENJE RADNIKA ''REKRA'' PODGORICA

REKRA

SZ Pljevlja

Služba zaštite Pljevlja

SZ Pljevlja