U okviru Projekta “Sindikat sindikatu” (Union to Union) koji realizuju sindikati iz Švedske LO, TCO i SACO, a posredstvom Regionalne kancelarije MKS/PERC iz Sarajeva, Savez sindikata Crne Gore je organizovao seminar pod nazivom „Znanje o zdravlju i zaštiti na radu kao osnova za bezbjedan rad“ u „SindCentru“, Muo, Kotor 6. i 7.decembra 2019.godine. 

Cilj seminara bio je jačanje kapaciteta sindikata kroz stručnu obuku sindikalnih predstavnika zaposlenih na polju zaštite i zdravlja na radu. 

Edukativnu aktivnost koju je pohađalo dvadesetak sindikalaca iz raznih preduzeća i institucija, otvorila je dr Ljiljana Krivokapić, predsjednica Skupštine SSCG. 

- Sa ovog mjesta krećemo u realizaciju prve u nizu aktivnosti na polju zdravlja i zaštite na radu.Cilj nam je damo doprinos u stvaranju ambijenta u kojem će život i zdravlje radnika biti prioritetno pitanje, što će sigurna sam imati za posledicu podizanje svijesti o značaju prevencije i razvijanja kulture zdravlja i zaštite na radu, i samim tim značaju zdravog i bezbjednog radnog okruženja. Ovom prilikom želim da iskažem zahvalnost švedskim sindikatima i našim prijateljima iz regionalne kancelarije MKS-PERC iz Sarajeva koji su nam omogućili ovu aktivnost, koja je vjerujem samo prva u nizu ovog tipa, jer nam je ideja da kriz modularni sistem seminara omogućimo kvalitetnu edukaciju sadašnim, ali i budućim predstavnicima sindikata i zaposlenih za zaštitu na radu u svojim radnim organizacijama - kazala je Krivokapić.

 Enisa Salimović, koordinatorka  Regionalne kancelarije krovne svjetske konfederacije sindikata MKS/PERC iz Sarajeva istakla je da je skup podržan od strane Kancelarije MKS PERC u Sarajevu u  okviru projekta podrške švedskih sindikata UNION to UNION za zemlje Zapadnog Balkana. 

- Ovim putem podržavamo i zahvaljujemo SSCG što je nastavio aktivnosti regionalne mreže Pan-Evropskog sindikalnog vijeća (PERC) za zdravlje i zaštitu na radu, posebno imajući u vidu da je Mreža sindikalnih eksperata iz sindikata jugoistočne Evrope posebnu pažnju posvetila ovom veoma značajnom pitanju. Zadovoljni smo štio je u Crnoj Gori već 2014. godine donijet savremeni Zakon o zdravlju i zaštiti na radu i kao i mnoštvo podzakonskih akata, ali nam je cilj da se ojača socijalni dijalog, između sindikata, poslodavaca i vlade, kako bi  zaštita na radu imala punu primjenu u praksi - kazala je Salimović.

Zdenko Janković, predsjednik Udruženja zaštite na rad kazao je da očekuje obzirom da je UZNR potpisalo Memorandum o saradnji sa Savezom sindikata da će i dalje učestvovati na zajedničkim projektima.

Danijela Šuković, načelnica Direkcije za zaštitu na radu iz Ministarstva rada i socijalnog staranja kazala je da je Ministarstvo prepoznalo značaj uključivanja Saveza sindikata u aktivnosti koje ovo Ministarstvo i država realizuju u pravcu implementacije propisa iz oblasti ZZNR. 

- Implementacija navedenih propisa je jedno od zatvarajućih mjerila za Poglavlje 19, a koje se odnosi na socijalnu poitiku i zapošljavanje. Ovo je još jedan od načina da zaposlenima približimo koja su to njihova prava, obaveze i odgovornosti kada je ova oblast u pitanju - kazala je Šuković.     

7.decembar 2019.

 

enfrdeitrusles

UČLANI SE

PRAVNA POMOĆ

DOO Rekra

DOO ZA REKREACIJU, ODMOR I BANJSKO LIJEČENJE RADNIKA ''REKRA'' PODGORICA

REKRA

SZ Pljevlja

Služba zaštite Pljevlja

SZ Pljevlja