Savez sindikata Crne Gore je kroz argumentovani socijalni dijalog sa predstavnicima Vlade, uspio da sačuva minuli rad, odnosno njegovo neobračunavanje u narednoj i 2018. godini. SSCG je sačuvao institut minulog rada za stalno, a ne samo na tri mjeseca.

 

SSCG će u budućem periodu od tri mjeseca, kvalitetnim i efikasnim socijalnim dijalogom sa Vladom, naći najbolja rješenja za minuli rad i ostala otvorena pitanja koja se tiču prava zaposlenih.

 Aktivnosti SSCG bile su i biće usmjerene na unaprijeđenje socijalnog dijaloga i položaja tog sindikata kao socijalnog partnera za zaštitu stečenih prava zaposlenih, a ne na zaštitu prava prvenstveno onih sa najvećim zaradama.  

Rezultati rada SSCG u punom svijetlu će se pokazati u budućem periodu, gdje će članstvo i zaposleni uvidjeti da smo istinska reprezentativna sindikalna centrala koja se ne bavi populističkom politikom.

Uspjesi SSCG mogu mjeriti zaštitom prava zaposlenih, a ne samo žaljenjem njihove sudbine.

 

enfrdeitrusles

UČLANI SE

PRAVNA POMOĆ

DOO Rekra

DOO ZA REKREACIJU, ODMOR I BANJSKO LIJEČENJE RADNIKA ''REKRA'' PODGORICA

REKRA

SZ Pljevlja

Služba zaštite Pljevlja

SZ Pljevlja