Predsjednica Sindikata zdravstva Ljiljana Krivokapić poručuje da je pokrenuto nezadovoljstvo jedne kategorije zaposlenih u tom sektoru nakon izjave ministra finansija Raška Konjevića da bi zarade trebalo povećati samo doktorima, dok ostale nije spomenuo. 

 "Nakon izjave nameće se opšte nezadovoljstvo jedne kategorije zaposlenih u sistemu zdravstva, njih oko 6.500. Naime, raduje me zabrinutost ministra finansija Konjevića da se riješi materijalni položaj ljekara koji je nesporno mali i za težinu posla i odgovornost posla kojima se bave. Ali, ljekari ne rade sami već u timu zajedno sa medicinskim sestrama različitog profila obrazovanja bio srednjeg, visokog ili specijalističkog studija i apsulutno se mora voditi računa da povećanje mora biti pravedno i da se odnosi na sve zaposlene u sistemu zdravstva", poručila je Krivokapić u kratkom saopštenju.

 

enfrdeitrusles

UČLANI SE

PRAVNA POMOĆ

DOO Rekra

DOO ZA REKREACIJU, ODMOR I BANJSKO LIJEČENJE RADNIKA ''REKRA'' PODGORICA

REKRA

SZ Pljevlja

Služba zaštite Pljevlja

SZ Pljevlja