Društvo sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „Rekra“ DOO osnovano je Savez sindikata Crne Gore sa namjerom što kvalitetnijeg i efikasnijeg obavljanja poslova vezanih za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih u Crnoj Gori.

Usluge „Rekre“ besplatno koriste članovi Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju radnika shodno usvojenom „Pravilniku o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekraciju zaposlenih“, a u skladu sa članom 60. Opteg kolektivnog ugovora (Sl.list RCG br.14/2014 od 22.03.2014. godine).

Cilj rekreativnog odmora radnika u organizaciji DOO „Rekra“ je da programiranom tjelesnom aktivnošću u promijenjenom klimatskom i drugom okruženju povećamo funkcionu aktivnost i funkcionu sposobnost na veći nivo, što nalazi utočište u savremenim naučnim saznanjima.

Članovi Sindikata i zaposleni u Crnoj Gori, kao i ostala klijantela „Rekre“ obuhvaćena programom rekreativno-rehabilitacionog postupka na osnovu dugogodišnje poslove saradnje i uslova koje ponude davaoci usluga a shodno raspisanom oglasu i ugovorene kvote koriste usluge i to:

  • 40% korisnika koristi desetodnevno banjsko liječenje sa tri plaćene terapije.
  • 20% korisnika koristi usluge sedmodnevnog rekreativnog odmora naplanini.
  • 40% korisnika koristi usluge sedmodnevnog rekreativnog odmora na moru.

Povoljno djelovanje mikroklime Žabljaka, Lovćena i crnogorskog primorja, a posebno Igala i Ulcinja, gdje boravi klijantela Rekre“ je ne samo iskustveno, već i naučno dokazano. Boravak na moru ima dodatno terapijsko djelovanje priobalnih faktora – aktiničkog, termičkog, hidričkog, aerosolskog kompleksa sa posebnim terapijskim efektom. Dnevni, solarni i lunarni ritmovi elektromagnetskih valova djeluju kao značajan biotropni faktor na lokacijama: Žabljaka, Lovćena, Ulcinja i Igala. „Rekra“ ima višegodišnju vrlo uspješnu saradnju sa pomenutim destinacijama i ne samo njima i veliko stečeno povjerenje kao vrlo zahvalnog korisnika,  pa na osnovu toga postiže cijene znatno niže od tržišnih, te je zainteresovanoj klijanteli jako povoljno ostvarivati aranžmane preko nas.

81000 Podgorica, Novaka Miloševa br. 25,

Tel: 020/231-622, 231-147 

fax: 020/231-805

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

enfrdeitrusles

UČLANI SE

PRAVNA POMOĆ

DOO Rekra

DOO ZA REKREACIJU, ODMOR I BANJSKO LIJEČENJE RADNIKA ''REKRA'' PODGORICA

REKRA

SZ Pljevlja

Služba zaštite Pljevlja

SZ Pljevlja